Казанцева Елена

Цi атрымаю сэнс жыцця...

                  Елена Казанцева

Цi атрымаю сэнс жыцця,
Цi адзiноту напаткаю -
Нема другога адкрыцця,
Але i першага не маю.

Хто бачыу дзень - той ноччу спiць,
А хто не бачыу - той сумуе.
На шыбе зорачка вiсiць,
I больш нiчога не iснуе.

I раптам кропля - дождж iзноу
Пачау свае практыкаванне.
У сэрце б'ецца злая кроу,
Цi то хваробы прадчуванне.

Бард Топ elcom-tele.com      Анализ сайта